do kasy suma: 0,00 zł

Polityka prywatności Polityka prywatności

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z zawarciem i realizacją zamówienia Sprzedawca informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej zwaną „u. o. d. o.”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), podanych przez niego w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy jest Zakład Komunalny sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, NIP: 754-135-19-21, REGON: 53112480500000 , KRS: 0000042036 (zwany dalej Wynajmującym).

2. Dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu i na potrzeby niezbędne do realizacji zamówienia oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji postanowień niniejszej umowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b, c, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

4. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.

5. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klienta będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Zakład Komunalny sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole, e-mail: sekretariat@zk.opole.pl.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niniejszej umowy oraz przepisów podatkowych.

8. Klient może wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

strona zkopole.pl do góry
{nocache:5d4b1236a4781aae9bc02913e468a7e8#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl